Zápis ze schůze výboru 7.8.2020

2020-08-28 22:43:01 | SDH Žloukovice ©Filip Melichar

Program: 1) soutěže 2) projednání smluv s OÚ Nižbor 3) Nákup stříkačky PS 12 4) Trénink požárního útoku 5) Školení MP 6) Přestup člena do jiného SDH 7) Zveřejnění zápisů

1) soutěže
- 22.8. Od 14:00 - putovní pohár Lhotky
- 5.9. Od 9:00 - putovní pohár Berounky
Obou soutěží se pokud možno zúčastníme.

2) projednání smluv s OÚ Nižbor
- užívání obecní místnosti ve Žloukovicich
- užívání hasičské zbrojnice a dvora

3) Nákup stříkačky PS 12
- prostředky na koupi PS 12 sbor má
- J. Obermajer a F. Melichar zkusí vyjednat s obcí Nižbor výměnu jejich PS 12 za vybavení pro JSDH.

4) Trénink požárního útoku
- trénovat pojedeme do Hýskova, termín upřesníme

5) Školení MP
- školení si prodloužil L. Lemon, V. Rössler a F. Melichar

6) Přestup člena do jiného SDH
- výbor sboru souhlasí s přestupem J.M. do SDH Řemešín.

7) Zveřejnění zápisů
- výbor se rozhodl pro zveřejňování zápisů ze schůzí výboru na webových stránkách sboru.

Zapsal: Filip Melichar, starosta SDH


Autor: SDH Žloukovice ©Filip Melichar

ObecSbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Žloukovice 93
267 05 Nižbor
IČ: 47560550

www.sdhzloukovice.cz
© Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Právní doložka
Editace