Tradiční hasičský bál 2019

2020-04-16 22:45:58 | SDH Žloukovice ©Jaroslav Obermajer

7.března 2020 se konal tradiční hasičský bál, pořádaný hasičským sborem. V historii poprvé se však nekonal ve Žloukovicích, ale tentokrá v hotelu Praha v Nižboře. Děkujeme obci Nižbor za příspěvek na kepelu a majiteli restaurace a sálu v Nižboře za bezplatné zapůjčení prostor.

Foto

Foto: SDH ©

Organizace byla trochu náročnější, ale vše se dobře podařilo. Děkujeme sponzorům a dárcům předmětů do tomboly, která k hasičskému bálu, vždy neodmyslitelně patří. K dobré náladě, téměř vyprodaného sálu, přispěla i kapela TOX z Poděbrad, kterou známe již z oslav 100. výročí Republiky ve Žloukovicích. Opět nezklamala a hrála výborně. Výtěžek ze vstupného a z prodeje tomboly nám nejen pokryl náklady z pořádání bálu, ale zbylo i do pokladny sboru na celoroční činnost. Děkujeme všem občanům ze Žloukovic, které od účasti na bále neodradilo ani cestování do Nižbora.


Autor: SDH Žloukovice ©Jaroslav Obermajer

ObecSbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Žloukovice 93
267 05 Nižbor
IČ: 47560550

www.sdhzloukovice.cz
© Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Právní doložka
Editace