2017-07-25 21:58:09 | SDH Žloukovice ©

Avie A31, druhý vůz SDH Žloukovice, byla získána bezúplatným převodem od HZS Beroun v roce 2011. Avie A31 je v provedení CAS08. Oproti vozidlu VW transporter je v poměrně solidním stavu, bez koroze a s nízkým počtem najetých kilometrů.

Foto

Foto: SDH ©Alena Šťovíčková

Výhodou tohoto vozu je, že se jedná o nejmenší CAS na okrese s perfektní prostupností, např. v místních chatových oblastech a stále s plným vybavením. Při zásazích bývá využívána právě díky své malé velikosti a témeř vždy je zajišťována dopravou vody z větších CAS nebo plovoucím čerpadlem.

V současnosti vozidlo disponuje následujícím vybavením:

- radiostanice Motorola

- 2000l vody pro hasení

- 100l pěnidla

- kompletní vybavení pro hasení 3x proudy C a 3x proudy D

- 50m vysokotlakého vedení proudu D pro rychlé a okamžité nasazení

- benzínové plovoucí čerpadlo pro doplňování vody s B připojením

- 2x kompletní vybavení dýchací techniky

- motorová pila a vybavení pro technickou výpomoc a vyprošťování

- otočný LED reflektor s vysokou svítivostí

- maximální doba hasení při 2x plném proudu C: cca 3min

- maximální doba hasení při 2x plném proudu D: cca 10min

Při běžných zásazích 2x D proudy bylo zjištěno že se reálná doba zásahu pohybuje kolem 12~15min/cisternu což vždy dostačuje do doby příjezdu větších CAS pro dočerpávání vody.

Vozidlo prošlo v roce 2016 a 2017 také rekonstrukcí a dovybavením. Kromě nutných oprav byla provedena modernizace elektrického vybavení včetně přechodu signalizace na LED žárovky. Byla též provedena výměna střešních majáků a dovybavení otočným LED reflektorem s vysokou svítivostí který je schopen účinně osvítit pracovní prostor na vzdálenost několika desítek metrů. V současnosti tedy vozidlo splňuje všechny požadavky na ZJ a účastní se aktivně všech požadovaných výjezdů viz. sekce události.


Autor: SDH Žloukovice ©

ObecSbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Žloukovice 93
267 05 Nižbor
IČ: 47560550

www.sdhzloukovice.cz
© Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Právní doložka
Editace