2012-09-17 21:03:19 | SDH Žloukovice ©

Náš sbor působí v naší obci Žloukovice od roku 1898. Vždy byl jedním z nejaktivnějších spolků. Po celou naši historii se střídala období vyšší aktivity s obdobími určitého útlumu. Záleželo na tom, jaká parta lidí zrovna ve sboru působila. V současné době má náš sbor 39 členů, z toho 9 žen. Mimo činnosti při záchraně lidských životů, zdraví obyvatel a ochraně majetku kterou má na starosti zásahová jednotka se zabýváme spolkovým životem. Pravidelně pořádáme hasičský ples, soutěž „ Žloukovické brodění „ a nepravidelně posvícenskou zábavu, různé zájezdy a účastníme se soutěží a jiných akcí, pořádaných sbory v našem okrsku. Od roku 1996 jsme zařazeni v okrsku Chyňava.

Náš sbor působí v naší obci Žloukovice od roku 1898. Vždy byl jedním z nejaktivnějších spolků. Po celou naši historii se střídala období vyšší aktivity s obdobími určitého útlumu. Záleželo na tom, jaká parta lidí zrovna ve sboru působila.
V současné době má náš sbor 39 členů, z toho 9 žen.

Mimo činnosti při záchraně lidských životů, zdraví obyvatel a ochraně majetku kterou má na starosti zásahová jednotka se zabýváme spolkovým životem. Pravidelně pořádáme hasičský ples, soutěž „ Žloukovické brodění „ a nepravidelně posvícenskou zábavu, různé zájezdy a účastníme se soutěží a jiných akcí, pořádaných sbory v našem okrsku.
Od roku 1996 jsme zařazeni v okrsku Chyňava.

Složení výboru SDH Žloukovice:
Filip Melichar - starosta
Alena Šťovíčková - náměstek starosty
Beranová Vlasta - jednatelka
Jaroslav Obermajer - hospodář
Vojtěch Rössler - strojník
Jan Valachovič - předseda kontrolní a revizní rada (KRR)
Martin Trnka - materiální evidence
František Lemon - člen výboru
Michaela Říhová - vedoucí ženAutor: SDH Žloukovice ©

ObecSbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Žloukovice 93
267 05 Nižbor
IČ: 47560550

www.sdhzloukovice.cz
© Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Právní doložka
Editace