Soutěž družstev mužů a žen
O putovní pohár na Berounce

2012-09-10 07:00:26 | SDH Žloukovice ©

Účelem pořádání této soutěže je ověření znalostí a dovednosti sedmičlenných hasičských družstev pro nasazení v praxi a prověření stavu požárních stříkaček jednotlivých sborů SDH. Pořadatelem je každoročně SDH Okrsku Chyňava. Místo pořádání soutěže Stradonice.

Foto

Foto: SDH ©

Soutěží se v těchto disciplinách:
1. Štafetový běh na 4x100 m s překážkami
2. Požární útok ze základny se sáním z přírodního zdroje. Vychází se vždy z možností a podmínek pořádajícího SDH.

Oděv, obuv a výstroj:
Soutěžící musí mít pracovní oděv, pracovní obuv nebo kanady ne pionýrky, gumovky nebo botasky, lehký opasek a přilbu sezátylníkem. Nohavice musí překrývat boty a dlouhý rukáv blůzy nesmí být vyhrnutý Oděv, obuv i výstroj používá družstvo vlastní, pokud možno celé družstvo jednotné.

Motorové stříkačky a věcné prostředky:
Motorovou stříkačku typu PS 8 nebo PS 12 použije soutěžní družstvo vlastní. Věcné prostředky používá družstvo vlastní, odpovídající ČSN. Proudnice dodá pořadatel, pro všechna družstva jednotné. Překážky zajistí pořadatel. Závady na motorové stříkačce nebo věcných prostředcích neopravňují k opakování pokusu. Závady, které vznikly na překážkách nebo prostředcích dodaných pořadatelem a bude-li proti nim podán protest, budou posouzeny a mohou opravňovat k opakování pokusu.

Rozhodčí:

Štáb soutěže a rozhodčí určí pořadatel, každý zúčastněný sbor doplní jednoho rozhodčího či rozhodčí.

1. Štafetový běh 4 x 100 m s překážkami.

Dráha je dlouhá 400 m a je rozdělena na 4 úseky po 100 m. Jednotlivé úseky na sebe mohou navazovat v přímce, oválu, nebo protisměrně (člunkově). Jako štafeta slouží proudnice dodaná pořadatelem. Každé družstvo je zastoupeno jednou štafetou v počtu čtyř členů.

Materiální zabezpečení:

bariéra 2 m vysoká, kladina 0,8 m vysoká, nízká překážka (příčné břevno) 0,8 m vysoké, 2 hadice C se spojkami DIN, 1 rozdělovač, 1 proudnice C – štafeta se spojkou DIN

Umístění překážek:

Na 1. úseku je umístěna bariéra. Na 2. úseku je umístěna kladina. Na 3. úseku je umístěno příčné břevno. Na 4. úseku jsou umístěny 2 hadice C v kotouči spojkami DIN směrem ke startovní čáře a ve vzdálenosti 65 m od startu je umístěn rozdělovač ve vyhrazeném prostoru.

Provedení závodu:

Soutěžící na 1. úseku se postaví s proudnicí – štafetou na startovní čáru. Soutěžící na ostatních úsecích se postaví libovolně před úsekovou čáru. Proudnice může být nesena libovolně, musí s ní být překonány všechny překážky a musí být donesena do cíle. Předání štafety musí být uskutečněno před vstupem závodníka do svého úseku. Na 1. úseku překoná závodník bez cizí pomoci bariéru. Na 2. úseku, po převzetí štafety, překoná závodník kladinu, přičemž musí seskočit až za konec kladiny. Na 3. úseku, po převzetí štafety, překoná závodník příčné břevno.Na 4. úseku, po převzetí štafety uchopí hadice, rozhodí první hadici od rozdělovače, napojí na rozdělovač, rozloží první hadici, rozhodí druhou hadici, obě spojí, rozloží druhou hadici současně s připojením proudnice – štafety a proběhne cílovou čarou. Při proběhnutí cílovou čárou nesmí být celý rozdělovač mimo vyhrazený prostor. Při nepřekonání překážky je možno se pokusit o nové překonání. Nepřekonání překážky znamená nesplnění pokusu. Seskok z kladiny musí být proveden za označenou čáru. Hadice musí být rozhazovány dle cvičebního řádu, oběma rukama (viz přiložený návod). Po druhém chybném startu je pokus ukončen. Čtyřčlenná štafeta má jen jeden pokus. Pokus je ukončen po proběhnutí závodníka s napojenou proudnicí cílem.

2. Požární útok

Nářadí:

1 motorová stříkačka PS 8 nebo PS 12, 4 – 5 ks savic dlouhých 1600 mm a o průměru 110 mm bez úpravy šroubení a bez O-kroužků,1 sací koš se zpětným ventilem, 3 ks hadice B (průměr 75 mm) o minimální délce 19 m se spojkami DIN, 4 ks hadice C (průměr 52 mm) o minimální délce 19 m se spojkami DIN, 1 rozdělovač, 3 ks klíče na spojky, ventilové lano, 2 ks proudnice C (dodané pořadatel).

Nářadí je umístěno na základně, vyznačené rovnou čarou. Za ní, ve vzdálenosti 5 metrů je startovní čára. Ve vzdálenosti 90 m od základny je vyznačena čára stříkání, za ní, ve vzdálenosti 5 m, jsou umístěny terče.

Provedení požárního útoku.

Družstvo si připraví na základnu nářadí (v libovolném pořadí) a stříkačku (sacím hrdlem k cíli), která může být nastartovaná. Po odstartování se družstvo na základně vyzbrojí nářadím a provede přívodní, dopravní a útočné vedení a srazí (nastříká) oba terče. Práce s nářadím pro jednotlivé členy družstva není předepsána. Soutěžící může s nářadím pracovat libovolným způsobem. Podmínkou je pouze práce s hadicemi podle Cvičebního řádu, tj. rozvinutí a rozložení hadice (rozhodí se první hadice připojí na stroj a rozloží, rozhodí se druhá hadice, spojí s první a rozloží, rozhodí se třetí hadice, spojí s druhou a rozloží a připojí na rozdělovač, stejně bude postupováno od rozdělovače s hadicemi „C“ až k proudnici – hadice se nesmí roztahovat (viz cvičební řád) a připojení ventilového lanka k páce zpětného ventilu sacího koše a jeho natažení na úroveň stroje. Sání musí být ukončeno do 90 sec. od začátku sání stroje, z důvodu ochrany motoru stříkačky. Nemá-li strojník do této doby zavodněno čerpadlo, rozhodčí pokus ukončí. Přívodní vedení je provedeno od přírodního vodního zdroje.

Pokus je neplatný:

nejsou-li hadice rozvinuty a rozloženy klasickým způsobem (podle cvičebního řádu),
není-li připojeno ventilové lanko k ventilu sacího koše a nataženo na úroveň stroje,
není-li čerpadlo zavodněno do 90 sec. od začátku sání,
nejsou-li sraženy (nastříkány) terče,
pomůže-li druhý proud při sražení (nastříkání) terče.

Pokus je ukončen sražením (nastříkáním) terčů.Závody

Štafeta 4 x 100 m s překážkamiZávody


Rozvinutí hadice z kotouče z ruky:

a) Hasič zvedne hadici nejprve do ponosu, pak vykročenou nohu nechá na svém místě, hadici zvedne do výše prsou (půlspojky má vpravo), levou rukou uchopí hadici zespodu podhmatem a prsty pravé ruky vytáhne ze závitů hadice. Prsty pravé ruky vsune u půlspojek mezi oba konce hadice, které přidržuje palcem z vnitřní a prsty z vnější strany. Pak otočí hadici doprava tak, že leží na předloktí pravé ruky a levou rukou ji přidržuje shora. Mírně se předkloní a hbitým švihem oběma rukama hadici rozvine určeným směrem. Půlspojky hadice, které stále drží pravou rukou, potáhne dozadu.

b) Horní půlspojku drženou mezi palcem a ukazováčkem si ponechá v pravé ruce a spodní půlspojku hadice nechá odloženou na zemi. Hasič jde po levé straně hadice a současně hadici rozkládá. Na konci rozložené hadice, ve výkroku levé nohy a v podřepu, půlspojku položí na zem, přisune pravou nohu a vzpřímí se.


Závody


(Zdroj: MVCR)
Soutěž družstev mužů a žen„O putovní pohár na Berounce “ ve Stradonicích v roce 2011
Foto na Rajčeti

Soutěž družstev mužů a žen„O putovní pohár na Berounce “ ve Stradonicích v roce 2011
Foto na RajčetiAutor: SDH Žloukovice ©
ObecSbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Obecní úřad Nižbor
čp. 26
267 05 Nižbor
Tel: 311 693 213

www.sdhzloukovice.cz
© Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Právní doložka
Editace