Hasičská soutěž Žloukovické brodění

2012-09-10 06:52:08 | SDH Žloukovice ©

Žloukovické brodění je specifická hasičská soutěž, která se naprosto vymyká běžným hasičským soutěžím. Na tuto soutěž se hlásí 4členná družstva. Dva členové po vyběhnutí uchopí proudnice a dva další smotaná céčka. Po proplazení plechových rour, jedné „hranaté“ a druhé „kulaté“ v průměru, ve stejném pořadí soutěžící položí proudnice na označené místo a postaví hadice.

Foto

Foto: SDH ©

Popadnou žebřík, muži ho zavěsí pod železniční most, ženy jen položí, poté vyběhnou po náspu na most, přivážou se a slaní do vody, příp. na břeh. Toto je určeno stavem a průtokem vody v Berounce. (Některé roky po každodenních bouřkách se voda zvedla, někdy až o 1m a proud je pak velmi silný. ). Pak se členové družstva přebrodí pro člun, navléknou záchranné vesty a vydají se na protější břeh pro barel, který je pro muže naplněn celý vodou, pro ženy je naplněn vodou jen z půlky.

Barel znázorňuje tonoucího, kterého musí posádka člunu vytáhnout. A znovu k pravému břehu, kde po vytažení člunu z řeky se podstupuje zkouška ze zdravovědy. Provádí se stabilizovaná poloha „utonulého“ (živý vzorek, předstírající utonulého), masáž srdce a dýchání z úst do úst na „maketě“. Znovu popadnout člun, teď už bez barelu doběhnout k můstku, seběhnout k řece, nabrat plný kýbl vody a vynést k silnici. Muži musí naplnit vodou sud, proto každý muž běží, jde, sune se či leze několikrát. A naposledy vzít člun a donést ho na určené místo před cílem. Poslední z družstva zmáčkne tlačítko a ukončí pokus.

V roce 2001 o této soutěži napsali v tisku:

Na dno fyzických sil si sáhli ve včerejším parnu dobrovolní hasiči ze Žloukovic, Strakonic, Chyňavy a Železné, kteří se zúčastnili premiérového ročníku Žloukovického brodění. Název soutěže mylně připomínal akci recesistů, čtyři náročné disciplíny totiž dokonale prověřily připravenost hasičů. „Lidé nás stále vnímají především jako likvidátory ohně, my se však věnujeme i záchranářským činnostem, „ vysvětlil smysl soutěže František Lemon, velitel dobrovolných hasičů ze Žloukovic, kteří brodění uspořádali. Chlapi se slanili ze čtrnáct metrů vysokého mostu, naskákali do člunu a převáželi barel, který znázorňoval topícího se člověka. Když odpádlovali ke břehu Berounky, oživovali figurínu. Totální vyčerpání dokonal běh s kusem klády.

Zatímco před zahájením hasiči klábosily o všem možném a sypali z rukávu vtípky, při soutěži se plně soustředili na svůj výkon. „Kdybych opravdu zachraňoval člověka, nad nástrahami bych příliš nepřemýšlel a jednal instinktivně. Takhle na zkoušku je to složitější, „ řekl třiadvacetiletý hasič Martin Pošta ze Stradonic. Odměnou pro udýchané soutěžící nebyly jen ceny, potěšilo je i uznalé plácání po zádech přihlížejících.

V roce 2004 o této soutěži napsali v tisku:

Kdo chce vidět napínavou soutěž hasičů, nesmí si nechat ujít pěknou podívanou s názvem Žloukovické brodění. Náročnost akce přiláká vždy nejen závodníky, ale i množství diváků, kteří v kouzelném prostředí kaňonu Berounky u železničního mostu mohou sledovat a fandit.
Závod navazuje na jiné akce hasičů z minulosti. Žloukovický sbor dobrovolných hasičů je míval pochopitelně nejvíce spojené s Berounkou. Jejich úsilí by leckde jinde považovali za téměř vyloučené. Když však sbor neměl finanční prostředky na zakoupení hasičské výstroje, tak viděl zdroj příjmů v pořádání divadelních představení. Těch bylo v letech 1898 až 1904 sehráno neuvěřitelných dvacet šest. Přitom vlastní jeviště hasiči neměli a tak se vypůjčovalo ze Zbečna a dopravovalo lodi tam a zpět. Zakoupeno pak bylo za dvacet korun. Žloukovičtí vždy vodě rozuměli.
Vždy se tady sbíjely U Přívozu, U Slupnice a Na Sbíhadlech vory a dřevo se plavilo po řece až do Prahy. I po letech hasiči pořádají zajímavé akce, jako bude letošní čtvrtý ročník soutěže čtyřčlenných družstev. Trasa bude mimořádně náročná, kdy po průlezu rourou a zavěšení žebříků na mostní konstrukci následuje slanění z mostu do člunu na řece. Po navlečení záchranných vest se pádluje k záchraně tonoucího a po jeho oživení na břehu se dobíhá s nosítky do cíle. Na soutěž se chystají družstva i zdaleka, třeba až z Rožmitálu a vybírají se pečlivě, protože jejich maximální počet je jen patnáct. Letos má startovat i několik družstev žen. A tak popřejme Žloukovickému hasičskému brodění 4. července pěkné počasí.

Žloukovické brodění 2005 : kronika

II. pololetí bylo zahájeno 5. ročníkem Žloukovického brodění. Celkem přihlášeno 11 družstev mužů a 3 družstva žen. Před začátkem soutěže byl oceněn bývalý F Lemon, ml., medailí za odvahu. Soutěž v nepříznivém počasí proběhla velmi dobře. 1. místo obhájila Lužná, v ženách Chyňava. Žloukovice byli na 3. místě, muži.

Žloukovické brodění 2006 : kronika

5.7.2006 se konalo Žloukovické brodění. Nově se zde vztyčila vlajka SDH Žloukovice, byla pokřtěná vodou z Berounky. Křestu se zúčastnila i p. starostka Zusková. Slavnostní řeč pronesl Fr. Lemon ve znění: Dne 5. července 2006 u příležitosti zahájení 6. ročníku soutěže „Žloukovické brodění“, slavnostně křtíme tento prapor, coby symbol slavné 108 leté tradice Sboru dobrovolných hasičů ve Žloukovicích. Křtíme jej vodou z řeky Berounky, neboť její proud připomíná tok našich lidských osudů a životů. Ona přináší radost, užitek a život,ale i zkázu, smutek i neštěstí. Přejme si, aby pohár její vody nám přinesl pod naším novým praporem více té radosti a úspěchů, než bolesti a smutku. Už proto, abychom mohli podle starého hasičského hesla: Sloužit sobě ku cti a bližnímu ku prospěchu. Soutěže se zůčastnilo 12 družstev, z toho 8 družstev mužů a 4 družstva žen. Z mužů zvítězila Lužná I. Žloukovice se umístili na 4. místě. Vítězné družstvo žen byla Chyňava I.

Žloukovické brodění 2011
5.7.2011 se konal 11.ročník Žloukovického brodění. Přítomno bylo jedenáct družstev mužů a tři družstva žen. Poprvé v tomto ročníku jde družstvo žen ze Žloukovic ve složení: Alena Šťovíčková – velitelka, Michaela Salačová, Eva Veselá, Hana Pinkasová – výpomoc z SDH Lhotka. Ze Žloukovic se muži umístili na sedmém místě. První byla Chyňava I. Ženy ze Žloukovic se umístily na třetím místě, druhá byla Chyňava a první byly ženy z Malých Přílep. Soutěž se vydařila, zrána pršelo, ale nakonec se počasí umoudřilo a dokonce svítilo i sluníčko.

Foto na Rajčeti

Žloukovické brodění 2012
6.7.2012 se koná dvanáctý ročník Žloukovického brodění, kterého se zúčastnilo 10 družstev mužů a 5 družstev žen. Na prvním místě se umístili Chyňavští, jak v kategorii mužů, tak i v kategorii žen. Žloukovičtí se umístili na 8. místě a ženy byly na 3. místě. Akce proběhla hladce a soutěž byla ukončena po poledni. Bylo pěkné počasí. Při této akci byli vyznamenáni medailí, diplomem a náramkovými hodinkami B. Paur a p. Sobotka, za záchranu života místního občana. Na akci se byla podívat i pani starostka K. Zusková.

Foto na Rajčeti

14. července 2012 se konalo 120. výročí SDH ve Stradonicích
Foto na Rajčeti


Významné akce v roce 2011

1. ročník soutěže hasičů Žloukovičtí veteráni
Foto na Rajčeti

Tradiční hasičský ples
Foto na Rajčeti

Slaňování na Tetíně
Foto na Rajčeti

Soutěž Chyňavy s Italy
Foto na Rajčeti
Autor: SDH Žloukovice ©

ObecSbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Obecní úřad Nižbor
čp. 26
267 05 Nižbor
Tel: 311 693 213

www.sdhzloukovice.cz
© Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Právní doložka
Editace