Historie sboru

2012-09-10 06:44:10 | SDH Žloukovice ©

Náš hasičský sbor byl založen v roce 1898 učitelem Dominikem Jupppou(*5.4.1859-+12.12.1932).Jeho zásluhou se stal jedním z nejlepších v tehdejší křivoklátské župě. K prvnímu uplatnění přišel sbor v roce 1903, kdy 28.ledna vypukl velký požár čtyř domků Na Kamýku. Na první kolovou stříkačku si hasiči sehnali prostředky pořádáním nejrůznějších kulturních akcí a veřejnou sbírkou mezi občany a za částku 1200 Kč byla tehdy zakoupena čtyřkolová stříkačka na koňský potah. O ten se pravidelně střídali sedláci z obce, kteří vlastnili koně. V roce 1908 byla pro tuto stříkačku postavena nákladem 1000 Kč první hasičská zbrojnice.

Foto

Foto: SDH ©

Již s vlastní stříkačkou zasahoval náš sbor prvně mimo obec v roce 1910, při požáru v Nové Huti. Vysoká aktivita našeho sboru byla oceněna i tím, že z našich řad vzešel starosta župy křivoklátské, Josef Dlouhý.

Během obou světových válek byla činnost hasičů v obci utlumena, ale hasiči svou základní činnost stále provozovali. Roku 1951 byla opět ze sbírky pořízena první motorová stříkačka PS 6. V roce 1965 byla nahrazena stříkačkou PS 8, která v našem sboru úspěšně sloužila až do roku 1992, kdy byla nahrazena modernější stříkačkou PS 12. Pro lepší akceschopnost zásahové jednotky, byl pořízen v roce 1999 dopravní automobil Robur. K výraznému dovybavení zásahové jednotky došlo po povodních v roce 2002, kdy bylo zakoupeno plovoucí čerpadlo Kawasaki, nafukovací člun Colorado s příslušenstvím a několik kusů pracovních stejnokrojů. To vše bylo pořízeno ze sponzorského daru. O rok později jsme byli zařazeni do svolávacího systému Kanga+, řízeného Krajským operačním střediskem HZS Kladno.

V současnosti má sbor 33 členů, bohužel vyššího věku. I přes to naše zásahová jednotka plní své úkoly při výjezdech poměrně dobře.
Dalším mezníkem v novodobé historii našeho sboru je datum 1. listopadu 2010, kdy došlo ke spojení jednotek SDH Žloukovice a SDH Strakonice. Vznikla nová zásahová jednotka Nižbor. Našemu SDK Žloukovice byla přidělena i nová technika. Z HZS Beroun nám byl převeden CAS 8 Avia 31 Turbo a obecní úřad Nižbor zakoupil DA VW Transportér. Z vlastních prostředků jsme si zakoupili dva kusy dýchacích přístrojů Saturn.

V posledních dvou letech se podařilo přijmout do sboru 9 žen, a tím znovu obnovit jejich činnost ve sboru téměř po 60 ti letech.

Daří se nám postupně snižovat věkový průměr našeho sboru, a tak doufáme, že o budoucnost hasičů ve Žloukovicích je postaráno.Autor: SDH Žloukovice ©

ObecSbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Obecní úřad Nižbor
čp. 26
267 05 Nižbor
Tel: 311 693 213

www.sdhzloukovice.cz
© Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Právní doložka
Editace