Zpráva o hospodaření v roce 2020

2021-02-12 22:41:57 | SDH Žloukovice ©Jaroslav Obermajer

Přehled o příjmech a výdajích
Pokladna Vklad z
pokladny
na účet
Účet Výběr
hotovosti
z účtu do
pokladny
Celkem
Počáteční stav 5 394,00 Kč 34 099,95 Kč 39 493,95 Kč
Příjmy 64 334,00 Kč 34 544,00 Kč 72 009,76 Kč 101 799,76 Kč
Výdaje 67 135,00 Kč 34 544,00 Kč 28 396,79 Kč 60 987,79 Kč
Zůstatky 2 593,00 Kč 77 712,92 Kč 80 305,92 Kč
Výsledek hospodaření 40 811,97 Kč

Celkově je v hospodaření ke dni 31. 12. 2020 za rok 2020 převaha příjmů nad výdaji, výnos činí 40 811,97 Kč a je určen k pokrytí nákladů příštích let.


Autor: SDH Žloukovice ©Jaroslav Obermajer
ObecSbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Žloukovice 93
267 05 Nižbor
IČ: 47560550

www.sdhzloukovice.cz
© Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Právní doložka
Editace