Činnost SDH Žloukovice za rok 2020

2021-02-12 20:05:09 | SDH Žloukovice ©Filip Melichar

Vážené hasičky, hasiči, dámy a pánové. Dovolte abych vás seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů ve Žloukovicích v roce 2020. Činnost našeho sboru začala už 3. 1. 2020, kdy se 8 členů sboru sešlo na dvoře za hasičskou zbrojnicí, který uklidili a připravili na sběr železného šrotu. Večer se sešel výbor sboru na první schůzi v roce.

Hned den na to 4.1. se delegáti našeho sboru zúčastnili valné hromady hasičů z Malých Přílep a po návratu jsme popřáli k narozeninám našemu členovi Miloslavu Kučerovi a předali mu stužku za 60 let členství ve sboru. Na další valnou hromadu vyrazili delegáti v pátek 10. 1. k hasičkám z Malých Přílep "modrých" a v sobotu 11. 1. k hasičům na Železnou. V neděli 12. 1. se uskutečnila brigáda na úklid starého šrotiště za hasičárnou, které bylo přesunuto na nově vybudovaný dvorek. Starý prostor byl zahrazen vraty, které jsme měli ve šrotu. Ty byli svařeny a polepeny cedulí hasičská zbrojnice a informacemi o sběru šrotu. Sběr šrotu je každou neděli od 14:00 do 15:00 na dvoře, kde ho převezmou naši hasiči. Dále jsme přivezli 4 IBC nádrže, které budou sloužit jako zásoba vody zásahové jednotce v případě požáru nebo jiného zásahu. Brigády se zúčastnilo 8 členů sboru. Další valná hromada na kterou vyrazili naši delegáti se konala v pátek 17.1. u hasičů v Hýskově, kde byla atmosféra tak skvělá, že jsme si i nechali ujet autobus domů. Hned druhý den jsme přijali pozvání na valnou hromadu od hasičů ze Lhotky u Berouna a večer vyrazila naše delegace na hasičský bál do Nového Jáchymova. V neděli 19. 1. proběhl první sběr železného šrotu na dvorku za hasičárnou, spojený s úklidem. Týden na to na nás čekala opět valná hromada, tentokrát u hasičů na Chyňavě, spojená s oslavou starosty sboru p. Nejedlého. V pátek 7. 2. se konala schůze výboru, na které již vrcholila příprava hasičského plesu. V sobotu 8. 2. jsme vyrazili na valnou hromadu okrsku Chyňava, která se konala v Malých Přílepech. První pátek v březnu jsme se sešli v klubovně, abychom doladili poslední věci ohledně hasičského plesu, který se konal v sobotu 7. 3. Poprvé se hasičský ples našeho sboru konal v Nižboře v restauraci Hotel Praha. Letos byla rekordní účast a sál i salónek byl v podstatě naplněn. Muziku zajistila kapela Tox, která hrála velice pěkně a myslím si, že jsme si to všichni moc užili. Samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola, ve které bylo skoro 300 cen. Moc bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění plesu a přispěli k tomu, aby se ples mohl uskutečnit. Největší dík patří obecnímu úřadu Nižbor za finanční příspěvek, manželům Kučerovým za poskytnutí restaurace zcela zdarma a všem ostatním, kteří přispěli na pořádání plesu. Za skoro půl roční přípravu to opravdu stálo. A teď už došlo na koronavirus. Díky vládním opatřením byla až do května činnost sboru nulová. Členové se opět sešli až 31. 5. a to na odvoz kovového odpadu z dětského tábora Jitřenka ve Žloukovicích. Šrot byl převezen a uskladněn na dvoře za hasičárnou. Po šrotu jsme zlikvidovali zlomenou větev na jabloni před hasičárnou, která se zlomila přes plot na dětské hřiště. V červnu jsme oznámili, že se kvůli vládním nařízením nebude konat 20. ročník soutěže "Žloukovické brodění" a pevně věříme, že si to v roce 2021 vynahradíme. Ve čtvrtek 20. 8. vyrazilo sportovní družstvo na trénink do Hýskova. Nově složená sestava má ještě co dohánět, ale nejhorší to nebylo. Děkujeme klukům z SDH Hýskov, že nám umožnili trénink na jejich place. V sobotu 22. 8. Vyrážíme na letošní první soutěž a to na Putovní pohár Lhotky, kde jsme se umístili na 6. místě. Ve čtvrtek 3.9. naše sportovní družstva trénovala na soutěž O putovní pohár Berounky ve Stradonicích. Úkolem této soutěže je nasát vodu z řeky na 6 metrů savic a rozbalení 100 metrů útočného vedení pomocí hadic k terčům. Převoz vozíku se stříkačkou a ostatním materiálem zařídil Jirka Šmíd, dnes již neobvyklým způsobem, ale nám se traktor líbil. V sobotu 5.9. se u kamarádů ve Stradonicích konal již 22. ročník soutěže "O putovní pohár na Berounce". Náš sbor vyslal soutěžní družstvo mužů a žen. Soutěžilo se ve štafetě na 4x 100 metrů a požárním útoku. Oboje se nám celkem povedlo, ženy se umístili na 2. místě a muži na místě 6. Největším zážitkem byla ovšem naše technika, kterou jsme na soutěž dovezli materiál, potřebný na soutěž. Tu vám ukážeme na fotkách. Celou soutěž nám přálo počasí a byla přátelská atmosféra. Společně s guvernérem KPŽ a kapelou jsme 11.9. gratulovali Mírovi Hankovi k jeho životnímu jubileu. Jedna z posledních akcí sboru se konala v sobotu 10. 10., kdy jsme čistili společně s členy Klubu přátel Žloukovic obecní studnu v osadě u 3P ve Žloukovicích. Akce se vydařila a i přes nepřízeň počasí se podařilo studnu vyčistit. Po brigádě na nás čekalo občerstvení v podobě grilovaného masa, vánočky, bábovky a točeného piva. Zase je za námi kus dobře odvedené práce. V pátek 4. 12. se členové výboru sešli v restauraci Hotel Praha v Nižboře, kde se konala výborová schůze. Poslední brigáda se konala 6. 12., kdy se členové sboru sešli na poslední sběr kovového šrotu na dvoře za hasičárnou. Při této příležitosti členové sboru společně s členy Klubu přátel Žloukovic zazimovali stříkačku PS 12 a provedli úklid celého dvora a prostoru před hasičskou zbrojnicí, obecní místností a okolo dětského hřiště. Naposledy se sešli naši hasiči, když vyrazili k našemu dlouholetému členovi panu Špotovi, pogratulovat mu k jeho 75. narozeninám. Naši zástupci předali dárkový koš a příjemně si poseděli u pana Špota v jeho dílně. Doufejme, že rok 2021 bude o něco příjemnější a budeme se potkávat na více akcích, třeba u nás na 20-tém ročníku Žloukovického Brodění.Autor: SDH Žloukovice ©Filip Melichar

ObecSbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Žloukovice 93
267 05 Nižbor
IČ: 47560550

www.sdhzloukovice.cz
© Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Právní doložka
Editace