Sběr šrotu a konec roku 2020

2020-12-06 21:55:58 | SDH Žloukovice ©Jaroslav Obermajer

Během roku 2020 fungoval sběr šrotu na dvoře za hasičárnou. I přesto, že činnost hasičů byla omezena z důvodů vládních opatření v souvislostí s pandemií Covid 19, se podařilo během pravidelných nedělních služeb dvakrát naplnit vymezený prostor šrotem, který byl odvezen do Sběrny a finance za šrot posílili rozpočet našeho SDH.

Foto

Foto: SDH ©Alena Šťovíčková

Při posledním sběru šrotu v roce 2020, který se konal dne 6.12. jsme využili toho, že byla uvolněna ze strany vlády opatření a mohli jsme se sejít na dvoře ve větším počtu. Členové výboru provedli úklid celého dvora, zametli jsme, do hasičárny jsme odnesli ze dvora náhradní pneumatiky zásahového vozidla UAZ. Zkontrolovali jsme stav stříkačky před zimním obdobím. Společně i s členy klubu přátel Žloukovic jsme zametli listí před hasičárnou, ale následné větrné počasí, způsobilo, že výsledek příliš dlouho patrný nebyl. Vzhledem k tomu, že valná hromada SDH se bude muset konat mimo tradiční prosincový termín, byla tato akce zřejmě poslední akcí SDH v letošním roce. Těšíme se, že pandemie coronaviru snad v roce následujícím skončí a budeme moci rozjet svoji činnost zase naplno. Přejeme všem našim členům šťastné prožití vánočního období a pevné zdraví do roku 2021.


Autor: SDH Žloukovice ©Jaroslav Obermajer

ObecSbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Žloukovice 93
267 05 Nižbor
IČ: 47560550

www.sdhzloukovice.cz
© Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Právní doložka
Editace