Zápis ze schůze výboru SDH Žloukovice 4.12.2020

2020-12-06 21:24:32 | SDH Žloukovice ©Filip Melichar

Program: 1) valná hromada sboru 2) kovový šrot 3) zazimování PS 12 4) valná hromada SDH Stradonice 5) gratulace p. Špotovi 6) Úklid lavic a stolů 7) Úklid dvora 8) Okrsková schůze 9) Různé

1) valná hromada sboru.
- valná hromada SDH Žloukovice se 12.12.2020 neuskuteční z důvodu situace ohledně COVID 19
-náhradní termín bude včas oznámen

2) Kovový šrot
- výdělek 5656 korun

3) Zazimování PS 12
- členové sboru provedou zazimování stříkačky PS 12 v neděli 6.12.

4) Valná hromada SDH Stradonice
- valná hromada SDH Stradonice proběhne 5.12.2020, ale pouze pro členy SDH Stradonice

5) Gratulace p. Špotovi
- F.Lemon a F.Melichar zařídí gratulaci p. Špotovi k životnímu jubileu

6) Úklid lavic a stolů
- členové sboru uklidí lavice a stoly od obecní místnosti a zazimují je na dvůr

7) Úklid dvora
- v neděli 6.12. proběhne úklid dvora za hasičskou zbrojnicí

8) Okrsková schůze
- schůze 20.11. v Hýskově byla zrušena
- termíny VH sborů okrsku nevíme

9) Různé
- původní termín VH byl ohlášen na OSH Beroun a okrsek
- Výbor byl informován o podání žaloby ze strany pana Strnada na neplatnost jeho vyloučení. Soudu bylo poskytnuto stanovisko SDH k žalobě, ve kterém je navržen takový postup, aby nevznikaly zbytečně další náklady soudního řízení. Výbor vzal informaci na vědomí a byl odsouhlasen postup v této věci. O dalším vývoji soudního řízen bude podána informace na příští schůzi výboru.
- byla podána žádost o dotaci na obec Nižbor
- bylo podáno vyúčtování dotace za rok 2020 na obec Nižbor
- shrnutí účetnictví sboru za rok 2020 , proběhla kontrola vedení pokladny a účetních dokladů revizorem J Valachovičem

Zapsal Filip Melichar - starosta SDH ŽloukoviceAutor: SDH Žloukovice ©Filip Melichar

ObecSbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Žloukovice 93
267 05 Nižbor
IČ: 47560550

www.sdhzloukovice.cz
© Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Právní doložka
Editace