Zápis ze schůze výboru SDH Žloukovice. 4.9.2020

2020-09-08 22:25:50 | SDH Žloukovice ©Filip Melichar

Program: 1) shrnutí soutěže na Lhotce 2) soutěž ve Stradonicích o pohár na Berounce 3) Anna Frdlíková – žádost k ukončení členství 4) Dopis právníka – informace k vyloučení Pavla Strnada z SDH 5) Převzetí klíčů od prostor obce 6) Informace o dohodě s obcí 7) Zveřejnění zápisů 8)Žádost o uznání let členství v SDH – L Lemon. 9) Různé

1) V sobotu 22.8. 2020 proběhla soutěž na Lhotce, naše SDH reprezentovalo smíšené družstvo, které se umístilo na 6. místě. Na soutěž nás dorazili podpořit i další členové jako fanoušci.

2) Příprava na soutěž ve Stradonicích O pohár na Berounce. Soutěž se koná v sobotu 5.9.2020 od 9.00 hodin. Naše SDH budou reprezentovat družstva – mužů a žen. Vybavení pro soutěž vezeme ve vozíku. Odjezd v 8.00 hod. od hasičárny. Soutěží se v PS2, pracovní obuv, opasek, ženy – sportovní oblečení.

3) Výbor bere na vědomí ukončení členství A. Frdlíkové na její žádost.

4) Výbor se seznámil s dopisem právníka, který zastupuje Strnada a nebude přijímat k tomuto žádná opatření.

5) Starosta převzal klíč od zasedací místnosti obce. Klíče od hasičárny budou dodělány na obci.

6) Výbor bere na vědomí uzavření písemné dohody SDH s obcí a konečné úpravy pravidel pro užívání prostor objektů v majetku obce.

7) Zápisy z výborové schůze jsou umístěny od minulé schůze na webu SDH.

8) O žádosti L. Lemona nechal starosta hlasovat. Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1. Výbor SDH souhlasí s uznáním let členství v SDH L. Lemona

9) Shromáždění delegátů sborů okresu se zúčastní Lemon Fr. a Melichar F. Na sobotu 12.9.2020 jsme zváni na oslavu TO Červánek.Autor: SDH Žloukovice ©Filip Melichar

ObecSbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Žloukovice 93
267 05 Nižbor
IČ: 47560550

www.sdhzloukovice.cz
© Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Právní doložka
Editace