UDÁLOSTI

Zpráva o hospodaření v roce 2020
2021-02-12 22:41:57 | SDH Žloukovice ©Jaroslav Obermajer
Přehled o příjmech a výdajích Celý článek...

Činnost SDH Žloukovice za rok 2020
2021-02-12 20:05:09 | SDH Žloukovice ©Filip Melichar
Vážené hasičky, hasiči, dámy a pánové. Dovolte abych vás seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů ve Žloukovicích v roce 2020. Činnost našeho sboru začala už 3. 1. 2020, kdy se 8 členů sboru sešlo na dvoře za hasičskou zbrojnicí, který uklidili a připravili na sběr železného šrotu. Večer se sešel výbor sboru na první schůzi v roce. Celý článek...

Celý článek
Sběr šrotu a konec roku 2020
2020-12-06 21:55:58 | SDH Žloukovice ©Jaroslav Obermajer
Během roku 2020 fungoval sběr šrotu na dvoře za hasičárnou. I přesto, že činnost hasičů byla omezena z důvodů vládních opatření v souvislostí s pandemií Covid 19, se podařilo během pravidelných nedělních služeb dvakrát naplnit vymezený prostor šrotem, který byl odvezen do Sběrny a finance za šrot posílili rozpočet našeho SDH. Celý článek...

Zápis ze schůze výboru SDH Žloukovice 4.12.2020
2020-12-06 21:24:32 | SDH Žloukovice ©Filip Melichar
Program: 1) valná hromada sboru 2) kovový šrot 3) zazimování PS 12 4) valná hromada SDH Stradonice 5) gratulace p. Špotovi 6) Úklid lavic a stolů 7) Úklid dvora 8) Okrsková schůze 9) Různé Celý článek...

Celý článek
Čištění obecní studně ve Žloukovicích -10.10.2020
2020-10-30 22:27:59 | SDH Žloukovice ©Jaroslav Obermajer
V sobotu 10.10. 2020, ačkoli počasí nebylo zrovna nejpříznivější, jsme se sešli ve Žloukovicích u železniční trati, abychom vyčistili studnu, která byla delší dobu nepoužívána. Celý článek...

Zápis ze schůze výboru SDH Žloukovice 3.10.2020
2020-10-09 18:32:30 | SDH Žloukovice ©Filip Melichar
Program: 1) zhodnocení soutěže „O putovní pohár na Berounce“ 2) námětové cvičení 3) členové výboru gratulovali M. Hankovi k 75. narozeninám 4) J. Valachovič se zúčastnil shromáždění delegátů sborů okresu Beroun 5) Různé Celý článek...

Celý článek
O putovní pohár na Berounce – Stradonice 2020
2020-09-09 08:42:59 | SDH Žloukovice ©Alena Šťovíčková
Protože se nezhoršila epidemiologická situace, tak se v rámci okrsku Chyňava 5.září 2020 konal 22. ročník soutěže „O putovní pohár na Berounce, tradičně na louce u lávky ve Stradonicích. Celý článek...

Zápis ze schůze výboru SDH Žloukovice. 4.9.2020
2020-09-08 22:25:50 | SDH Žloukovice ©Filip Melichar
Program: 1) shrnutí soutěže na Lhotce 2) soutěž ve Stradonicích o pohár na Berounce 3) Anna Frdlíková – žádost k ukončení členství 4) Dopis právníka – informace k vyloučení Pavla Strnada z SDH 5) Převzetí klíčů od prostor obce 6) Informace o dohodě s obcí 7) Zveřejnění zápisů 8)Žádost o uznání let členství v SDH – L Lemon. 9) Různé Celý článek...

Celý článek
O putovní pohár Lhotky 2020
2020-08-30 22:55:43 | SDH Žloukovice ©Alena Šťovíčková
V sobotu 22.8. se konala soutěž O putovní pohár Lhotky. Součástí akce bylo připomenutí 700 let založení obce Lhotky u Berouna. Celý článek...
  další ►
ObecSbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Žloukovice 93
267 05 Nižbor
IČ: 47560550

Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.sdhzloukovice.cz
© Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Právní doložka
Editace