UDÁLOSTI

Celý článek
Sběr šrotu a konec roku 2020
2020-12-06 21:55:58 | SDH Žloukovice ©Jaroslav Obermajer
Během roku 2020 fungoval sběr šrotu na dvoře za hasičárnou. I přesto, že činnost hasičů byla omezena z důvodů vládních opatření v souvislostí s pandemií Covid 19, se podařilo během pravidelných nedělních služeb dvakrát naplnit vymezený prostor šrotem, který byl odvezen do Sběrny a finance za šrot posílili rozpočet našeho SDH. Celý článek...

Zápis ze schůze výboru SDH Žloukovice 4.12.2020
2020-12-06 21:24:32 | SDH Žloukovice ©Filip Melichar
Program: 1) valná hromada sboru 2) kovový šrot 3) zazimování PS 12 4) valná hromada SDH Stradonice 5) gratulace p. Špotovi 6) Úklid lavic a stolů 7) Úklid dvora 8) Okrsková schůze 9) Různé Celý článek...

Celý článek
Čištění obecní studně ve Žloukovicích -10.10.2020
2020-10-30 22:27:59 | SDH Žloukovice ©Jaroslav Obermajer
V sobotu 10.10. 2020, ačkoli počasí nebylo zrovna nejpříznivější, jsme se sešli ve Žloukovicích u železniční trati, abychom vyčistili studnu, která byla delší dobu nepoužívána. Celý článek...

Zápis ze schůze výboru SDH Žloukovice 3.10.2020
2020-10-09 18:32:30 | SDH Žloukovice ©Filip Melichar
Program: 1) zhodnocení soutěže „O putovní pohár na Berounce“ 2) námětové cvičení 3) členové výboru gratulovali M. Hankovi k 75. narozeninám 4) J. Valachovič se zúčastnil shromáždění delegátů sborů okresu Beroun 5) Různé Celý článek...

Celý článek
O putovní pohár na Berounce – Stradonice 2020
2020-09-09 08:42:59 | SDH Žloukovice ©Alena Šťovíčková
Protože se nezhoršila epidemiologická situace, tak se v rámci okrsku Chyňava 5.září 2020 konal 22. ročník soutěže „O putovní pohár na Berounce, tradičně na louce u lávky ve Stradonicích. Celý článek...

Zápis ze schůze výboru SDH Žloukovice. 4.9.2020
2020-09-08 22:25:50 | SDH Žloukovice ©Filip Melichar
Program: 1) shrnutí soutěže na Lhotce 2) soutěž ve Stradonicích o pohár na Berounce 3) Anna Frdlíková – žádost k ukončení členství 4) Dopis právníka – informace k vyloučení Pavla Strnada z SDH 5) Převzetí klíčů od prostor obce 6) Informace o dohodě s obcí 7) Zveřejnění zápisů 8)Žádost o uznání let členství v SDH – L Lemon. 9) Různé Celý článek...

Celý článek
O putovní pohár Lhotky 2020
2020-08-30 22:55:43 | SDH Žloukovice ©Alena Šťovíčková
V sobotu 22.8. se konala soutěž O putovní pohár Lhotky. Součástí akce bylo připomenutí 700 let založení obce Lhotky u Berouna. Celý článek...

Zápis ze schůze výboru 7.8.2020
2020-08-28 22:43:01 | SDH Žloukovice ©Filip Melichar
Program: 1) soutěže 2) projednání smluv s OÚ Nižbor 3) Nákup stříkačky PS 12 4) Trénink požárního útoku 5) Školení MP 6) Přestup člena do jiného SDH 7) Zveřejnění zápisů Celý článek...

Celý článek
Tradiční hasičský bál 2019
2020-04-16 22:45:58 | SDH Žloukovice ©Jaroslav Obermajer
7.března 2020 se konal tradiční hasičský bál, pořádaný hasičským sborem. V historii poprvé se však nekonal ve Žloukovicích, ale tentokrá v hotelu Praha v Nižboře. Děkujeme obci Nižbor za příspěvek na kepelu a majiteli restaurace a sálu v Nižboře za bezplatné zapůjčení prostor. Celý článek...
  další ►
ObecSbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Žloukovice 93
267 05 Nižbor
IČ: 47560550

Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.sdhzloukovice.cz
© Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Právní doložka
Editace